Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Nätverket Natura 2000 kompletteras med havsområden

Miljöministeriet uppdaterar de uppgifter om Natura 2000-områdena som har naturvetenskaplig karaktär och kompletterar Natura 2000-nätverket.

Uppgifterna om de naturtyper och arter som utgör grund för skyddet inom nätverket måste uppdateras regelbundet, eftersom skyddet och vården av områdena och den naturliga utvecklingen förändrar områdenas naturvärden. Uppföljning och mer precisa kartläggningar har också gett ett bättre informationsunderlag om områdena.

Det finns dessutom skäl att ge nätverket Natura 2000 större regional täckning beträffande de områden som är viktiga för den marina undervattensmiljön och havsfåglarna.

Statsrådet beslutar om uppdateringen av uppgifterna och utvidgningen av områdena. Med tanke på beredningen av besluten ordnar miljöministeriet ett samråd den 1–30 september 2016. Ministeriet efterlyser synpunkter både på uppdateringen av uppgifterna om de nuvarande skyddsområdena och på utvidgningen av nätverket Natura 2000.

Mer information om områdena och om framförandet av synpunkter finns på miljöministeriets webbplats.

Läs mera:

 


Regional information