Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Näsijärven ja Pyhäjärven vedenkorkeuksia säännöstellään poikkeusluvan turvin talvella 2019 (Pirkanmaa)

Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn on saatu poikkeuslupa, joka mahdollistaa vedenkorkeuden pitämistä tänä talvena korkeammalla kuin mitä säännöstelyn lupaehtojen edellyttävät. Ennusteen mukaan sulamisvesiä ei tänä keväänä synny siinä määrin, että vedenkorkeuksia laskemalla tulisi varautua kevättulviin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut luvan poiketa Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyn lupaehdoista. Näsijärvellä säännöstelyluvan haltijana toimii Näsijärven säännöstely-yhtiö ja Pyhäjärvellä Pirkanmaan ELY-keskus. Kummankin järven säännöstelyluvan mukaan vedenkorkeutta tulee laskea helmi-maaliskuun aikana, jotta järvissä on riittävästi tilaa sulamisvesille. Poikkeuslupaa haettiin yläpuolisten järvien alhaisten vedenkorkeuksien ja maaperän alhaisten kosteusarvojen sekä pohjavesien alhaisten tasojen vuoksi.

- Näsijärveen laskevan Muroleenkosken virtaamahuippu jää ennusteen mukaan puoleen tavanomaisesta kevätvirtaamasta, vaikka lumimäärä on keskimääräinen. Maaperässä on useiden kymmenien millimetrien vajaus ja pohjavesien vedenpinnat ovat etenkin maakunnan pohjois- ja koillisosassa hyvin alhaiset, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Poikkeamisen avulla vähennetään vedenkorkeuden haitallista laskua helmi-maaliskuussa sekä varmistetaan riittävä vedenkorkeuden nousu huhti-toukokuussa.

- Näsijärvellä poikkeuslupa on jo kolmas muutaman vuoden sisään. Poikkeuksia kevään osalta on tehty myös vuosina 2016 ja 2017, kertoo toimitusjohtaja Jukka Joronen Näsijärven säännöstely-yhtiöstä.

Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupiin haetaan myös pysyvää muutosta

Nykyisiin säännöstelylupiin halutaan tehdä pysyvät tarkistukset kevään osalta. Hakemuksen tarkoituksena on lisätä joustavuutta vesistöjen säännöstelyyn varsinkin keväisin.

Lisätietoja saa 27.11.2018 julkaistusta tiedotteesta: Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupiin haetaan muutosta - säännöstelyssä otetaan jatkossa kevään vesitilanne paremmin huomioon

 

Lisätiedot:

Pirkanmaan ELY-keskus

  • Johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid
    p. 0295 036 188
  • Vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä
    p. 0295 036 359  

Näsijärven säännöstely-yhtiö

  • Toimitusjohtaja Jukka Joronen
    p. 020 630 3001 

 

 


Regional information