Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Dessa invasiva främmande arter ska bekämpas

Europeiska unionens förteckning över invasiva främmande arter börjar gälla den 3 augusti 2016. De djur och växter som ingår i förteckningen får inte importeras, odlas, födas upp, säljas, hållas på något annat sätt eller släppas ut i naturen. Målet är att se till att invasiva främmande arter inte sprider sig i EU-området. Finland har också utarbetat en lag och en förteckning över invasiva främmande arter.

Det är lönt att ta bort skadeväxter

I förteckningen finns sammanlagt 37 arter. De arter som förekommer i Finland är tromsöloka, bredloka och skunkkalla. Invasiva främmande arter får inte avsiktligt odlas på fastigheten. 

Signalkräfta får fångas, men inte planteras ut

Ullhandskrabba och signalkräfta, som det finns gott om i våra vatten, finns också upptagna i förteckningen. Trots att signalkräfta är en invasiv främmande art, får vi fortfarande med gott samvete fånga den och avnjuta delikatessen på kräftkalas. Levande signalkräftor får emellertid inte importeras till Finland eller föras in till andra EU-länder. Det är också definitivt förbjudet att plantera ut signalkräftor i vattnen.

Läs mera:


Regional information