Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Omvärldsförändringar utmanar köttföretagen att utveckla sin verksamhet

Branschrapporten om köttindustrin offentliggjordes i Helsingfors den 22 november. Branschens omsättning har ökat under de senaste åren eftersom speciellt priserna på kött och köttprodukter har stigit. Köttindustrin sysselsätter för närvarande 7 600 personer.  Antalet arbetstillfällen har under de senaste åren minskat till följd av en kraftig strukturomvandling. Fyra stora aktörer dominerar branschen, men företagsfältet domineras ändå av små företag.  

Läs mera:


Regional information