Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Muutosturvan vaikutuksia tutkitaan

Muutosturva on vähentämistilanteiden yhteistoimintaa ja palvelu, jolla pyritään helpottamaan työnsä menettävien henkilöiden työllistymistä. Muutosturvan vaikutuksia, toimivuutta ja vaikuttavuutta tutkitaan syvällisesti vuosien 2021–2022 aikana. Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa muutosturvan vaikutuksesta työnsä menettäneiden työllistymiseen sekä uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseksi.

Muutosturva on toimintamalli, jonka tarkoituksena on minimoida erilaiset työttömyydestä johtuvat sopeuttamistoimet sekä nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvan toimintamallia toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, työnantajan ja henkilöstön välillä, ja se koskee tietyin ehdoin tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke (ESR) kehittää muutosturvaa valtakunnallisesti. Osana kehitystyötä on käynnistetty tutkimus toimintamallin toteutuksesta ja vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymyksiin muutosturvan toimivuudesta ja kehittämistarpeista eri kohderyhmissä.

Tutkimuksen toteuttaa Owal Group Oy, ja se valmistuu keväällä 2022.

Lue lisää