Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Muutosturvaa kehitetään vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeisiin

Työministeri Jari Lindström kannusti kehittämistyöhön muutosturvan palvelumuotoilun tulosten lanseerauksessa 18.3.2019 Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla. Muutosturvan palvelulupaus, valtakunnallista vaikuttamista – vilpitöntä välittämistä, nivoutui myös tilaisuudessa alustaneen ministeri Lauri Ihalaisen näkemyksiin muutosturvan tulevaisuudesta.

Muutosturvan kehittämiseksi tehty mittava palvelumuotoilutyö on nostanut asiakasnäkökulman uudella tavalla keskiöön. Henkilöstön vähentämistilanteessa tarjottavien palvelujen muotoilussa on kartoitettu kattavasti asiakastarpeita ja toiveita niin työnantajilta kuin henkilöasiakkailtakin. Muutosturva on työnantajan, TE-toimiston ja laajan sidosryhmän välistä yhteistoimintaa henkilöstön vähentämistilanteissa.

- Asiakkaan näkökulma sekä sujuva ja vaikuttava palvelu ovat mukana kaikessa siinä kehittämistyössä, jota palvelumuotoilun pohjalta lähdetään tekemään, toteaa Yhteistyöllä muutosturvaa hankkeen projektipäällikkö Eleni Mizaras Hämeen ELY-keskuksesta.

Ennakoiva ja vaikuttava muutosturva olivat keskeisiä teemoja "Muuttuva muutosturva – keskiössä asiakas" seminaarissa 18.3.2019 Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla. Seminaarin ytimenä oli jo alkuvuodesta 2018 käynnistyneen muutosturvan palvelumuotoilutyön julkistaminen, jonka lisäksi tilaisuudessa kuultiin lukuisten asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi mm. työministeri Jari Lindströmin videotervehdys sekä ministeri Lauri Ihalaisen alustus muutosturvan kehitysvaiheista ja mahdollisista tulevista näkymistä.

Ministeri Jari Lindström korosti muutosturvan toimintamallin tärkeyttä ja tuki muutosturvan kehittämistä vastaamaan paremmin nykypäivän työelämän tarpeisiin.

- Rakennemuutokset arkipäiväistyvät. Muutosturva on kansallinen ylpeyden aiheemme, vaikka se ei juurikaan näy otsikoissa, Lindström toteaa.

Ansiokkaan kansanedustajauransa kuluvalla viikolla päättänyt Ministeri Lauri Ihalainen toi alustuksessaan esille inhimillisen kohtaamisen ja empatian tärkeyden työelämän muutostilanteissa. Muutosturvan tulevaisuutena hän näki turvallisuuden vahvistamisen muutostilanteissa, sillä työelämän muutokset ovat pysyvä ilmiö.

- Muutos on tehtävä turvallisemmaksi kuin paikallaan pysyminen. Ja yhden työpaikan turvaamisesta on siirryttävä työllisyyden turvaamiseen, Ihalainen kiteyttää.

- Jos muutosturvaa ei olisi jo olemassa, se pitäisi ehdottomasti keksiä, Lindström päättää.

Tehty palvelumuotoilu on osana vähentämistilanteiden palvelujen laajempaa kehittämistä. Valtakunnallinen Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke kehittää toimintamallia ja palvelujen sisältöjä Euroopan sosiaalirahaston tuella. Hanke on Hämeen ELY-keskuksen hallinnoima ja kehittämistyötä ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Tapani Kojonsaari, Työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 047 070

Projektipäällikkö Eleni Mizaras, Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 038 025

 

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Regional information