Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Ändringar i avgifterna för prestationer i anslutning till väghållning fr.o.m. 22.8.2016

Vissa avgifter för prestationer i anslutning till väghållning, som NTM-centralen i Birkaland sköter för hela landet, ändras eller slopas i och med att en ny avgiftstabell träder i kraft fr.o.m. 22.8.2016. De ändrade avgifterna hänför sig till en ändring av landsvägslagen som trädde i kraft 15.8.2016. Regeringen godkände ändringarna 18.8.

Placering av el- och telekablar och el- och teleledningar på vägområde har i vissa fall blivit anmälningspliktigt från att ha varit tillståndspliktigt. Enligt den nya avgiftstabellen tas det för anmälan ut en handläggningsavgift på 300, 600 eller 900 euro, beroende på det anmälda projektets omfattning. Det kan finnas tilläggsavgifter utöver den egentliga avgiften, om anmälan gäller ett omfattande projekt, om projektet sträcker sig till flera regionala entreprenaders områden eller om handläggningen förutsätter extra terrängsyner.

Uppsättning av reklam och annonser invid vägar har blivit anmälningspliktigt från att ha varit tillståndspliktigt.  Enligt den nya tabellen över prestationsavgifter tas det ut en handläggningsavgift på 320 euro för anmälan om uppsättning av reklam och annonser invid vägar. 

Definitionerna på avgiftsklasserna för tillfälliga vägmärkesarrangemang har justerats. Tillståndsavgifterna på 50/200/500 euro, som är beroende av hur omfattande vägmärkesarrangemanget är, kvarstår oförändrade. 

Uppsättning av tillfälliga annonser kräver inte längre tillstånd eller anmälan. Med tillfälliga annonser avses skyltar för möten, infomöten, nöjestillställningar, bröllop eller andra evenemang. De tidigare avgifterna har slopats.

Ändringarna gäller avgifter som tas ut för ärenden som inletts 22.8.2016 eller senare.

Ytterligare upplysningar:

  • NTM-centralen i Birkaland, enhetschef Sirkka Lahtinen, tfn 029 5036 256
  • Trafikverket, jurist Pekka Kouhia, tfn 029 534 3554
  • Arbets- och näringsministeriet, konsultative tjänstemannen Elina Isoksela, tfn 029 506 3719

 


Regional information