Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Multahovintie Kouvolassa sai uuden päällysteen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Yhdystien 3662 Voikkaa – Multahovi -käyttäjät ovat saaneet ajaa juhannuksesta lähtien entistä ehommalla tiellä. Tietä on parannettu kuivattamalla ja ojittamalla.  Lisäksi osa tierummuista uusittiin.  – Tien kantavuutta parannettiin sekoitusjyrsinnällä ja murskeen lisäyksellä eli vanha päällyste ja lisätty murske sekoitettiin, muotoiltiin ja tiivistettiin, selvittää päällysteasiantuntija Jukka Annala. Osaan tiestä tehtiin massanvaihto eli routivat materiaalit korvattiin routimattomalla materiaalilla


Työ valmistui vähän ennen juhannusta. Urakoitsijana oli NCC Roads Oy ja urakalla oli hintaa 450 000 €. Parannettavaa tietä oli yhteensä 8 kilometriä.
 

Ennen massiivista korjausta tie oli päässyt huonoon kuntoon ja siitä oli viime vuosina saatu ELY-keskukseen runsaasti kansalaispalautetta. Palautteen määrä ei sellaisenaan ole määräävä tekijä korjauskohteita valittaessa, mutta asiallinen palaute otetaan aina huomioon.

Päällystettyjen teiden ja tiemerkintöjen ylläpidon vuosittainen perusrahoitus on Kaakkois-Suomessa 7 M€ tasolla. Päällysteitä uusitaan vuonna 2015 ELY-keskuksen toimesta 112 km, minkä lisäksi Liikennevirasto uusii Haminan seudulla päällysteitä E 18-investointihankkeen yhteydessä yhteensä 33 km matkalla. Valta- ja kantateitä päällystetään yhteensä 78 km ja seutu- sekä yhdysteitä 67 km. Alemmalla tieverkolla liikennöitävyydestä huolehditaan lisäksi paikkaamalla erityyppisiä vaurioita.

Tarvetta Multahovin tien tapaisille korjauksille on erityisesti päätieverkon ulkopuolella paljon. Viime vuosina tarpeeseen on pystytty vastaamaan vain hyvin rajallisesti.

Maan hallitus tuli 31.8.2015 julkisuuteen kertomalla hallitusohjelman kärkihankkeiden ja liikenneinfran korjausvelan vähentämisen rahoittamisesta. Korjausvelkaan on lähivuosina luvassa 600 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Nyt näyttää siis ilmeiseltä, että korjausvelkaa päästään liikenneverkolla vähentämään jo vuonna 2016. Miten lisärahoitus kohdistuu Kaakkois-Suomeen, selvinnee vielä loppuvuoden 2015 aikana. - Korjaustarpeessa olevia kohteita meillä ainakin riittää, tosin taatusti myös muualla maassa, toteaa ELY-keskuksen liikennevastuualueen johtaja Jyrki Karhula

                      

 

 


Regional information