Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Mopoille sallittujen pyöräteiden määrää vähennetään Järvenpäässä ja Tuusulassa - tavoitteena liikenneturvallisuuden parantaminen (Uudenmaan ELY-keskus)

Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta ovat laatineet Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa moporeittiselvitykset. Selvityksissä on määritetty ne pyörätiet, joilla mopoilu on jatkossa edelleen sallittua ja joilla mopoilu tullaan jatkossa kieltämään sekä esitetty muutosten edellyttämät toimet. Reittimuutokset toteutetaan pääsääntöisesti syksyn 2015 aikana.

Selvitysten laatiminen perustuu Liikenneviraston uuteen suunnitteluohjeistukseen. Uusi ohje linjaa aiempaa selkeämmin sen, että mopon paikka on jalankulku- ja pyöräteiden sijaan ajoradalla, etenkin taajamissa. Reittiuudistusten tavoitteena on parantaa niin mopoilijoiden kuin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

Mopojen siirto ajoradalle selkiyttää mopon asemaa ja vastuuta liikenteessä, autoilijat pystyvät havaitsemaan mopot paremmin ja pyörätiet rauhoittuvat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeisiin. Muualta Suomesta (mm. Oulun seudulta) saadut kokemukset uuden ohjeistuksen mukaisista järjestelyistä ovat olleet myönteisiä niin liikenneturvallisuuden kuin koetun turvallisuuden näkökulmasta.

Mopojen siirtyessä ajoradalle tarvitaan autoilijoiden ja mopoilijoiden yhteistä asennemuutosta. Autoilijoiden tulee ottaa mopoilijat huomioon tasavertaisina liikenteen osapuolina ja vastaavasti mopoilijoiden on kiinnitettävä huomiota ennakoivaan ajotapaan ja liikennesääntöjen noudattamiseen.

Tutustu suunniteltuihin moporeittimuutoksiin

 

 

 

Lisätietoja:
Sari Piela, Järvenpään kaupunki, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Jukka-Matti Laakso, Tuusulan kunta, etunimi.sukunimi@tuusula.fi
Marko Kelkka, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


 


Regional information