Navigeringsmeny

Regional information

Moottorikäyttöisten laitteiden liikkumisrajoitus voimaan Rääkkylän Oriveden Jänisselälle (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on asettanut 19.12.2018 maastoliikennelain 8 §:n mukaisen moottorikäyttöisten laitteiden liikkumisrajoituksen Oriveden Jänisselälle. Liikkumisrajoitus on voimassa jääpeitteisenä aikana 1.1.-15.4. moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla. Rajoitus ei koske pelastusviranomaisia eikä kaupallista kalastusta. Rajoitus ei estä jalkaisin tai suksilla jäällä tapahtuvaa liikkumista eikä rajoita kalastusta (kalastusrajoituksista löytyy tietoa maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta https://mmm.fi/saimaannorppa).

Rajoitusalue on merkitty syksyllä 2019 maastoon vesialueelle ankkuroiduilla viitoilla. Rajoitus on asetettu voimaan saimaannorpan pesimäalueiden häirinnän estämiseksi. Jänisselkä on pohjoisen Saimaan tärkeimpiä uhanalaisen saimaannorpan pesimäalueita. Liikkumisrajoituksen noudattamista valvotaan viranomaisten toimesta.

Lisätietoja

Luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 214,  mika.pirinen(at)ely-keskus.fi

Kartta liikkumisrajoitusalueesta Rääkkylässä, saimaannorpan pesinnän suojeleminen.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)