Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Mångsidig datamaterial ger detaljerad information om städer

En ny geografisk klassificering, som beskriver indelningen av landet i städer och landsbygd, gör det möjligt att med hjälp av statistik som baserar sig på geografisk information skapa sig en bild av utvecklingen på en mer noggrann nivå lokalt än vad som kommungränserna medger.  Med hjälp av de mer exakta uppgifterna blir det möjligt att på ett mångsidigare sätt studera växelverkan mellan regionerna och förutse utvecklingen av olika slags områden.

Den nya klassificeringen har genomförts med hjälp av de metoder som används för geografisk information. Utgångsmaterialet har bestått av bl.a. nationella befolknings-, arbetskrafts-, pendlings- och byggdata samt av vägnäts- och markanvändningsdata.

Läs mera:

 


Regional information