Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Moni päivitti palvelukohteen opasteen säädöksen mukaiseksi (Pirkanmaan ELY-keskus)

Palvelukohteiden opastusmerkkien lupakäsittely ja asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoitettavan tienvarsimainonnan poikkeuslupakäsittely on valtakunnallisesti keskitetty Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapalveluyksikköön.

Ennen 5.2.2007 haetut palvelukohteiden opasteluvat on pitänyt uusia vuoden 2013 loppuun mennessä. Opasteiden uusimisesta tiedotettiin laajasti syksyllä 2013 ja lisäksi yrittäjille lähetettiin asiasta kehotus. Monelta tämä asia on kiireessä mennyt ohi ja jäänyt hoitamatta. Erittäin moni jätti lupahakemuksensa aivan viime hetkellä ja tästä syystä vuoden 2013 lopussa ELY-keskukseen jätettiin ennätysmäärä palvelukohdehakemuksia. Hakemusruuhka saatiin purettua vasta loppuvuodesta 2014.

Opasteet tulee vaihtaa lupapäätöksen mukaisiksi vuoden kuluessa luvan saamisesta, minkä vuoksi teiden varsilla näkyy vielä jonkin aikaa vanhan säädöksen mukaisia opasteita. Kaikki yrittäjät eivät valitettavasti ole vieläkään hakeneet uutta lupaa opasteilleen. Siirtymäaika vanhojen opasteiden uusimiseksi on nyt päättynyt, luparuuhka on purettu. Seuraavaksi alkaa luvattomien opasteiden ja mainosten poistaminen.

Virallisten opasteiden lisäksi teiden varsilla näkyy tienkäyttäjille suunnattuja mainoksia. Tienvarsimainonta on lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta joskus poikkeuslupa voidaan myöntää. Ensin kuitenkin aina tutkitaan, voidaanko kohteeseen opastaa palvelukohteen opastusmerkillä. Jos kohteella on jo opastusmerkki, mainoksen poikkeuslupaa ei pääsääntöisesti enää myönnetä. Jos palvelukohdeopastetta ei ole myönnetty, se ei automaattisesti tarkoita, että tienvarsimainoksen poikkeusluvan saa.

Nykyaikaisia navigointisovelluksia käyttävät autoilijat turvautuvat matkanteossa yhä harvemmin tienviittoihin ja samasta syystä myös mainosten tarve kohdeopasteena on vähentynyt. Tienkäyttäjien kyselytutkimukset paljastavat, että tienvarsipalveluja koskevat mainokset vaikuttavat vajaan viidenneksen päätökseen pysähtyä ostoskohteeseen.

Lisätietoja antaa liikenteen asiakaspalvelukeskus, puh. 0295 020 600

 

Pääperiaatteena on, että kaikille tienkäyttäjille tarkoitetut opasteet ovat sinipohjaisia.
Vapaa-ajan matkailijoille suunnatut opasteet ovat ensisijaisesti ruskeapohjaisia.


Regional information