Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Mitä mieltä yritysten päättäjät ovat kansainvälisestä työvoimasta (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus selvitti eteläpohjalaisten yrityspäättäjien kantoja ja kokemuksia kansainvälisen työvoiman käytöstä. Tutkimukseen saatiin 252 vastausta yli viisi henkeä työllistäviltä yrityksiltä. Tutkimus toteutettiin sähköpostilla ja puhelinhaastatteluina marraskuun 2018 aikana. Tutkimuksen taustalla ovat maakunnan epäsuotuisa väestökehitys ja lisääntyneet työvoiman kohtaanto-ongelmat tai suoranainen työvoimapula

Tutkimuksen perusteella yritykset suhtautuvat varsin myönteisesti ulkomaalaisen työvoiman käyttöön, varsinkin kun vain alle kolmasosalla on kokemusta ulkomaalaisen työvoiman käytössä. Lähes seitsemän kymmenestä suhtautuu myönteisesti kansainvälisen työvoiman käyttöön tulevaisuudessa ja vain yhdeksän prosenttia suhtautuu kielteisesti.

Tutkimuksesta ilmenee, että vastaajat ovat arvioineet lähivuosien kehitystä rekrytointitarpeiden osalta varsin myönteisessä valossa.  Toisaalta tulokset osoittavat, että rekrytoinneissa koetut haasteet olivat viime vuonna melko yleisiä. Vaikka tuoreet suhdannebarometrit osoittavat, että yritykset suhtautuvat tulevaan aiempaa varovaisemmin, säilyy osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen merkittävänä haasteena.

Tulosten pohjalta voidaan todeta, että yritysten kehittämis- ja työvoimatarpeiden kartoittamista on tarvetta jatkaa yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa. Tutkimuksen perusteella myös kansainvälisen työvoiman rekrytointi on suurelle osalle yrityksiä mahdollinen vaihtoehto työvoimaa rekrytoitaessa.  Maakunnassa on tarve kehittää yhä räätälöidympiä ratkaisuja, jotta tulevaisuuden rekrytointitarpeisiin kyetään vastaamaan. Toisaalta myös tarinoita onnistumisista ja myönteisistä kokemuksista tarvitaan, jotta kansainvälisen työvoiman hyödyntämisessä saadaan aikaan laajempia edistysaskeleita. Maakunnan demografista kehitystä kuvaaviin tunnuslukuihin ja väestöennusteisiin peilattuna uusien ovien avaamatta jättäminen ei ole vaihtoehto.

Yrittäjäpäättäjätutkimus 2018, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (pdf)

 

Lisätiedot

Timo Takala, 0295 027 708

Mauno Salmela, 0295 027 625


Regional information