Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Mitä Lappi voi oppia Euroopasta? (Lapin ELY-keskus)

Saksassa on onnistuttu hyvin nuorisotyöttömyyden hoidossa. Saksan nuorisotyöttömyys on matalin kaikista EU:n maista (8%) . Skotlannissa puolestaan panostetaan luoviin aloihin. Rovaniemellä pidettiin torstaina 30.5.2013 seminaari, jossa pohdittiin mitä meillä Lapissa olisi opittavaa Saksan nuorisotyöttömyyden hoitamisesta ja Skotlannin luovien alojen kehittämistoimenpiteistä. Seminaari liittyi Lapin ELY-keskuksen toteuttamaan "Parhaat eurooppalaiset käytännöt Lappiin" -hankkeeseen.

Saksa ehkäisee nuorisotyöttömyyttä eri toimijoiden tehokkaalla yhteistyöllä

Nordrhein-Westfalenin osavaltion työllisyyskeskuksen asiantuntija Albert Schepers esitteli nuoriso-ohjelmaa Jugend in Arbeit plus.  Ohjelman toteuttaminen on edellyttänyt tehokasta toimintojen yhteistyötä ja koordinointia eri toimijoiden välillä sekä roolien selkiyttämistä. Yhteistyön näkyväksi muodoksi on syntynyt säännöllisesti kokoontuva pyöreä pöytä, "round table", jonka agendalla on toiminnan ja tulosten ja kehittämistoimien jatkuva kehittäminen. Työvoimatoimisto tunnistaa nuoret, joiden työllistymisessä on haasteita ja tarjoaa heille valmennusta, motivointia ja yksilöllistä tukea. Kauppakamarin vastuulla on etsiä yrityksiä, jotka ovat halukkaita osallistumaan ohjelmaan ja työllistämään nuoria. Lisäksi kauppakamari toimii mentorina yrityksille työllistetyn nuoren työsuhteen ajan.

Nuorten työllistämiseen liittyvää problematiikkaa pohdittiin aamupäivän päättäneessä paneelikeskustelussa. Asia on meillä Suomessa hyvinkin ajankohtainen nyt kun nuorisotakuu on käynnistynyt vuoden alussa. Saksan yhteydessä mainitaan usein ns. dual-mallin koulutus, jossa yrityksillä on vahva rooli ja ne huolehtivat alansa ammattien vaatimien työtaitojen opettamisesta. Suomessa vastaava järjestelmä tunnetaan oppisopimuskoulutuksena. Keskustelua aiheutti juuri ammatillisen koulutuksen kyky kouluttaa opiskelijoita niin, että he pystyvät vastaamaan työelämän haasteisiin.

Skotlanti tukee luovien alojen aloittavia yrityksiä monipuolisilla neuvontapalveluilla

Skotlannissa luovien alojen yrittäjyyttä edistävän yksikön johtaja Isla Wood kuvasi esityksessään Starter for 6 -ohjelmaa, jolla tuetaan luovan alan aloittavien yritysten toimintaa. Ohjelmassa tuki yhdistetään valmennuksen, mentoroinnin ja toimialakohtaisen neuvonnan kanssa. Neuvonantajat toimivat myös itse luovilla aloilla, joten he ymmärtävät perinteistä yritysneuvojaa paremmin haasteet ja ongelmat, joita luovan alan yrittäjiksi aikovat kohtaavat päivittäin. Ohjelmaan osallistuneilla yrityksillä on mahdollisuus saada apuraha yritystoiminnan kehittämiseen, mikäli onnistuvat vakuuttamaan tapauskohtaisesti kootun paneelin liikeideansa mahdollisuuksista.

Professori Satu Miettinen Lapin yliopistosta korosti puheenvuorossaan yhteisöjen voimaa taiteen ja kulttuurin luomisessa sekä erilaisten käyttäjäryhmien osallistamisen ja voimaannuttamisen tärkeyttä palvelumuotoilussa. Seuranneessa paneelikeskustelussa nostettiin esiin luovien alojen merkitys matkailun sisällöntuottajana, toimialarajat ylittävä yhteistyö ja luovien alojen erityispiirteiden huomioiminen tukitoimissa. Todettiin, että Skotlannin luovien alojen monia kehittämistoimenpiteitä voidaan sellaisenaan soveltaa myös Lapissa.

Tarvitaan yhteistä tahtoa, yhteistyötä ja räätälöityjä palveluita

Päivän päätteeksi Lapin ELY-keskuksen strategiapäällikkö Tuija Ohtonen nosti esiin kolme läpileikkaavaa teemaa, jotka olivat tunnistettavista niin Saksan kuin Skotlannin esimerkeistä. Olennaista on yhteinen tahto, joka on kaiken kehittämisen edellytys. Tärkeää on myös toimijoiden välinen yhteistyö, jota ilman minkäänlaisen muutoksen aikaansaaminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Lisäksi tarvitaan räätälöityjä palvelukokonaisuuksia, joita sovelletaan tapauskohtaisesti. Hän myös korosti, että loppujen lopuksi "aika paljon on omasta tekemisestä kiinni" eli lappilaisten toimijoiden ei tulisi antaa hallinnon rakenteiden rajoittaa jo kehittymässä olevaa, toimialarajat ylittävää yhteistyötä syventymästä.


Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö Raimo Paldanius, puh. 0295 037 106
EU-asiantuntija Jouko Jussila, puh. 0295 037 055
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Hankkeen sivut


Regional information