Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Var finns närmaste insamlingsställe för förpackningar? Kan man också föra dit annat avfall? (Landskapen i Österbotten)

Insamling av metall-, glas-, kartong- och plastförpackningsavfall från hushållen överfördes till Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy från och med början av år 2016, eftersom ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar ålades förpackningsproducenterna, dvs. förpackarna och importörerna av förpackade produkter. Rinki-ekopunktnätet för förpackningsavfall från hushållen kompletteras som bäst och senast före slutet av juli ska det finnas 1850 insamlingsställen för kartong-, glas- och metallförpackningar och 500 insamlingspunkter för plastförpackningar runt om i Finland. Dessutom samlar många kommunala avfallsbolag ännu in förpackningsavfallet i sitt område.

Info om Rinki-ekopunkterna finns i webbtjänsten www.Kierrätys.info. I webbtjänsten finns också info om insamling av många andra typer av avfall samt återvinnings- och sorteringsanvisningar. I tjänsten kan man välja den egna boningsorten eller t.ex. de närmaste insamlingsplatserna för t.ex. glas, kartong, papper, plast, metall och el- och elektronikskrot.

NTM-centralen i Birkaland är producentansvarsmyndighet i Finland och övervakar avfall som omfattas av producentansvaret såsom insamling, återvinning och konsumentinformation om förpackningar och elanordningar. Mer information finns på www.miljo.fi/producentansvar.

Foto: Jari Kurvinen


Regional information