Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ministrar avtalade om gemensamma mål för reformen av NTM-centralerna

Som en del av de anpassningsåtgärder som regeringen fattade beslut om vid ramförhandlingarna i våras och åtgärdandet av hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna riktades till NTM-centralerna besparingar på 33 miljoner euro för åren 2015–2018. De ministrar som styr NTM-centralerna har kommit överens om gemensamma mål och spelregler för genomförandet av besparingarna. För att sparmålet ska uppnås riktas besparingar till NTM-centralernas samtliga förvaltningsområden. Besparingarna för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde är 20 procent, kommunikationsministeriets 20 procent, jord- och skogsbruksministeriets 16 procent, miljöministeriets 15 procent och för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter, som inleder sin verksamhet 1.1.2015, är besparingarna 31 procent. Dessutom försöker man åstadkomma så mycket ytterligare besparingar som möjligt genom NTM-centralernas andra gemensamma uppgifter och genom andra utgifter än personalkostnader.

De ändrade handlingsmodellerna gäller till exempel Team Finland- och innovationsverksamheten som stöder företags tillväxt, företagsstöds- och utvecklingstjänsterna, NTM-centralernas uppgifter inom fiskeri samt de uppgifter som anknyter till tillstånd för väghållning och trafik. Genom författningsändringar eftersträvas flexiblare handlingsmodeller och smidigare tillståndsprocesser genom att vissa tillsyns-, utlåtande- och styruppgifter minskas.

Läs mera:


Regional information