Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ministeri Stubb Lappeenrannassa 16.9.2013: Team Finland on henkinen tila ja asenne (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)   

 

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin Lappeenrannan vierailulla 16.9.2013 ei pidetty kalvosulkeisia. Sen sijaan Raatihuoneen täytti vapaamuotoinen ja vilkas Team Finland -aiheinen keskustelu, jota alustivat ministeri Stubb ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta johtaja Satu Mäkelä. – Ministeri Stubbin aloitteesta kutsuimme koolle Kaakkois-Suomen alueen toimijoita ja sidosryhmiä sekä yrityksiä keskustelemaan alueemme odotuksista ja siitä, miten Team Finland -toimintaa tulisi lähteä kehittämään, kertoo Kaakkois-Suomen Team Finland –koordinaattoriksi nimetty Sari Federley Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Team Finland -sateenvarjo kerää toimijat yhteen

 – Kyse ei ole mistään uudesta organisaatiosta eikä lisäresurss
eista vaan verkostosta, jossa julkisrahoitteisten toimijoiden kansainvälistymispalveluja tehostetaan, yksinkertaistetaan ja karsitaan päällekkäisyyksiä, Sari Federley sanoo. Tavoitteena on yrityksille suunnattu asiakaslähtöinen ja selkeä toimintamalli Team Finland –konseptin alla.

Lappeenrannan tilaisuudessa toimijat korostivat oikeanlaisen viestinnän merkitystä yritysten suuntaan. Kaakkois-Suomen alueella koettiin tärkeiksi muun muassa matkailu ja menestystarinoiden esiin tuominen – uusi Angry Birds –puisto Lappeenrannassa on tuonut noin 10 000 kävijää kuukausitasolla. - Pk-yrityksille suunnatun kansainvälistymistuen väheneminen huolestuttaa, maatietoa ja yhteishankkeita tarvitaan ja ylipäätään tulisi madaltaa pk-yritysten kynnystä käyttää palveluja ja esimerkiksi vienninedistämismatkoja laajemmin, tässä vain joitain keskustelussa esiin nousseita ajatuksia, Sari Federely summasi päivän antia.Kuva: Juha Linden

Mikä on Team Finland ja mikä on ELYjen rooli?

Team Finland- verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Team Finland -verkoston ytimen muodostavat TEM, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet (mm. Finpron ja Tekesin toimipisteet).  - Toiminta käynnistyi jo vuosi sitten.  Ensimmäisen vuoden jälkeen ulkomaiset tiimit eli Suomen edustustot maailmalla ovat toimintavauhdissa ja nyt keskitytään Suomen alueellisen toiminnan kehittämiseen. Tässä työssä ELYillä on suuri koordinaatiorooli, Sari Federley sanoo. Tavoitteena on globaalisti toimiva verkosto, jossa koti- ja ulkomaiset tiimit toteuttavat asioita yhdessä.


Linkki Team Finland –sivuille  >>


Regional information