Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Ministeri Lindström Kouvola-talolla: "Kaikkien apua tarvitaan turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa" (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus oli kutsunut koolle kattavan joukon kuntapäättäjiä Kouvola-talolle keskustelemaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja kuntiin ohjaamisesta.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström avasi tilaisuuden (Kuva vasemmalla).  Ministeri Lindström painotti puheenvuorossaan laaja-alaista ja ennakkoluulotonta yhteistyötä kuntien ja valtion eri toimijoiden välillä. Hän piti erittäin tärkeänä kuntien edustajien tapaamisia ja avointa keskustelua turvapaikkatilanteesta. Hallinnon alojen rajat ylittävään maahanmuuttokysymysten hoitamiseen on perustettu maahanmuutto­ministeriryhmä, jossa istuu noin puolet ministereistä. Laaja-alainen ryhmä kertoo osaltaan siitä, miten tärkeäksi asia koetaan.

Kun turvapaikanhakijoiden laajamittainen maahantulo alkoi, selvittiin alkuvaiheesta melko hyvin. Tässä onnistuttiin, koska pystyttiin varaamaan riittävästi resursseja, tekeviä käsiä ja rahaa asian hoitamiseen. "Jatkossakin on erittäin tärkeää säilyttää sama resurssien ja tekemisen taso, jotta pärjätään kotouttamistyössä" ministeri Lindström sanoi.

Lisäresursseista käydään keskustelua valtiovarainministeriön johdolla. Ilman rahaa turvapaikkakysymyksistä ei selvitä ja jos työtä ei hoideta nyt, niin myöhemmin asian hoito tulee vielä kalliimmaksi, ministeri ennakoi. "Asennoidumme niin, että tilanne ei ole väliaikainen vaan pysyvä. Emme yhtään tiedä mitä tapahtuu kun kesä tulee."

Kuntapaikkojen tavoitellaan 10 000, joista nyt on koossa noin 3000. Turvapaikkapoliittisessa ohjelman linjauksen mukaan kuntia ei pakoteta ottamaan pakolaisia. Otetuista maahanmuuttajista saa kunta porkkanan (rahaa), jolla kannustetaan kuntia ottamaan turvapaikanhakijoita vastaan.

Ministeri piti suurena kysymyksenä sitä, miten saadaan vältettyä turvapaikanhakijoiden valuma muualta maasta pääkaupunkiseudulle, jossa asuntojen saatavuus on kantaväestöllekin ongelma. Millään lainsäädännöllä tätä ei pystytä estämään. Keinona 'valuntaan' turvapaikkahakijoita pyritään työllistämään muualle Suomeen. Työllisyystilanne on muutenkin vaikea koko Suomessa. Esimerkiksi Kouvolassa olisi tyhjiä asuntoja, mutta ei työpaikkoja.

Ministerin mukaan on tärkeää rakentaa yhdessä eri toimijoiden kanssa uudenlaisia toimintamalleja. "Kaikkien tahojen apua ja ideoita tarvitaan. Niin kuntien, järjestöjen, valtion eri toimijoiden ja yksityisten ihmistenkin tuki on tärkeää turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa." ministeri Lindström kiteytti keskustelutilaisuuden päätteeksi.

 


Regional information