Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Miljoonaluokan viennin kasvua tavoittelee 34 itäsuomalaista yritystä (Itä-Suomi)

Itä-Suomen alueelta 34 yritystä ja 10 yhteisöä ilmoittautui mukaan Team Finland verkoston tarjoamaan kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on saada yrityksen vientiin miljoonaluokan kasvu lähivuosien aikana. Team Finland -verkosto, ELY-keskus, Tekes, Finpro ja Finnvera tarjoavat yritysten merkittävän kasvun aikaansaamiseksi kansainvälistymispalveluja, neuvontaa, sparrausta ja rahoitusta. Voimakkaasta viennin lisäyksestä kiinnostuneita yrityksiä ELY-keskus haki kesäkuussa käynnistyneellä viennin tuplaus -kampanjalla.

Mukaan on ilmoittautunut jo pitkään toimineita sekä vasta toimintansa käynnistäneitä yrityksiä ja niin suuryrityksiä kuin mikroyrityksiäkin. Pääosa on kuitenkin pk-yrityksiä. Mukana on useita elintarvikealan yrityksiä, teknologiateollisuuden yrityksiä ja puutuotealan yrityksiä. Myös lääketieteen, luovien alojen ja ICT -alan yrityksiä on joukossa. Pohjois-Karjalasta mukaan hakeutui 14 yritystä, Pohjois-Savosta 13 yritystä ja Etelä-Savosta 7 yritystä. Kaikkia näitä yrityksiä yhdistää vahva halu kasvaa ja kansainvälistyä.

Myös yritysten yhteistyöllä haetaan viennin kasvua. Kymmenen voittoa tavoittelematonta yhteisöä esitti 15 hankeaihiota, joiden avulla voidaan kehittää nimetyn arvoverkoston yritysten kilpailukykyä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.  Esityksiä tuli koulutusorganisaatioilta, seudullisilta kehitysyhtiöiltä, julkishallinnolliselta tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiolta, yhdistyksiltä sekä yksityisiltä yrityksiltä. Hankeaihiot käsittivät mm. teknologiapuiston arvoverkoston, ympäristö- ja ilmastoteknologioiden sekä metsäbiotalouden arvoverkostojen kehittämistä. Lisäksi mukana on elintarvikkeiden ja koulutuksen vientiin keskittyneitä ehdotuksia. Matkailun ja luovien alojen rajapintaa käsittelevän hankeaihion tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta matkailukohteena.

Haemme yrityksen kasvua parhaiten tukevia ratkaisuja

ELY-keskus selvittää parhaillaan kampanjaan hakeutuneiden yritysten tarpeita ja neuvottelee kunkin yrityksen kehitysnäkymiä parhaiten palvelevista jatkoaskeleista. Yrityksen oma strategiatyö on se perusta, jonka pohjalta jatkokeskusteluja käydään. Joukossa on lukuisia yrityksiä, joilla voidaan katsoa olevan potentiaalia saavuttaa kampanjan tavoitteeksi asetettu yrityskohtainen miljoonaluokan viennin kasvutavoite seuraavien viiden vuoden aikana.  Yleisten kehittämishankkeiden osalta muutama aihio ehti jalostua hakemukseksi jo lokakuun hankehakuun, osa vaatii vielä kehittelyä.

  • Yritysasiantuntijamme haastavat yrityksen johdon miettimään kasvuvisiotaan, onko se riittävän kunnianhimoinen sekä koko yrityksen potentiaalin ja markkinatilanteen hyödyntävä. Yrityksellä tulee olla vahva halu ja kyky kasvaa sekä kehittää toimintaansa. Kasvun vauhdittamiseen Team Finland -verkosto tulee mukaan tarjoamalla yrityksen käyttöön kokeneen yritysasiantuntijan, joka sparraa hiomaan kasvutavoitetta, jakaa kansainvälistymistä edistävää tietoa ja etsii kunkin yrityksen tarpeisiin sopivia kasvun toteuttamisen rahoitusmahdollisuuksia, kertoo yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.
  • Suomi tarvitsee merkittävää viennin kasvua ja Team Finland toimijat ovat valmiita jakamaan yritysten kasvun ja viennin investointien yrityksille aiheuttamaa riskiä.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EU-rahoitus/Itä-Suomen suuralue, p. 0295 026 091, kalevi.polonen@ely-keskus.fi
Johtava yritysasiantuntija Pekka Pelkonen, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EU-rahoitus/Itä-Suomen suuralue, p. 0295 026 086, pekka.pelkonen@ely-keskus.fi


Regional information