Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Mikkelin kaupungin keskustan strateginen yleiskaava esillä kehittämiskeskustelussa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin välisessä kehittämiskeskustelussa 4.5. todettiin, että yhteisen kehittämisen painopisteet voidaan määrittää maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Silti on syytä yhteisesti erityisesti panostaa muun muassa strategisesti tärkeisiin kaavahankkeisiin.

Mikkelin tärkein kaavahanke on keskusta-alueen strateginen yleiskaava. Siinä on tavoitteena määrittää Mikkelin taajama-alueen kehittämisen suuntaviivoja ja yksittäiset hankekaavat saavat siten tukevamman pohjan. Mikkelin kaupungilla on tällä hetkellä menossa yhteensä 52 kaavahanketta.

Rakentamisen lupamäärät ovat Mikkelissä pysyneet osapuilleen samalla tasolla aiempiin vuosiin nähden, mutta hankkeet ovat kooltaan pienentyneet. Lupien kokonaiskerrosala on puolittunut vuodesta 2011 vuoteen 2014. Vuonna 2014 luvitettiin 55 omakotitaloa. Rakennusluvista haettiin 2014 jo 27 % sähköisesti.

Lisäksi keskusteltiin kaavaohjauksen tavoitteista ja sisällöstä, syksyllä luonnosvaiheeseen tulevasta vaihemaakuntakaavasta, Itä-Suomen liikennestrategiasta, kaupungin maiden METSO-kohteista ja rakennerahastojen vähähiilisten hankkeiden rakennerahaston teemahausta tulevana syksynä.

Kehittämiskeskustelussa käytiin läpi mm. Mikkelin kaavoitusasioita.

Kehittämiskeskustelut käydään vuosittain

Etelä-Savon ELY-keskus käy vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kehittämiskeskustelut kaikkien toimialueensa kuntien kanssa.  Keskusteluissa käsitellään erityisesti kaavoitukseen ja rakennustarkastuksen toimintaan liittyviä asioita, mutta myös muita ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvia asioita.  Keskusteluissa pyritään kehittämään yhteistyön käytäntöjä ja edistämään kunnan strategisesti merkittäviä suunnitelmia ja hankkeita.

ELY-keskuksesta keskusteluissa ovat mukana alueidenkäytön virkamiehet, tarvittaessa muita asiantuntijoita ja mahdollisuuksien mukaan vastuualueiden johtajat. Lisäksi keskusteluihin osallistuu käytännössä aina Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualue ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Kuntien edustajat vaihtelevat, mutta yleensä mukana ovat johtaja sekä maankäytöstä vastaavat virkamiehet, esimerkiksi tekninen johtaja, kaavoittaja ja rakennustarkastaja. Myös ympäristönsuojelun virkamiehet osallistuvat usein keskusteluun. Luottamushenkilöiden osallistuminen on vaihtelevaa, ja heitä voisi olla enemmänkin mukana.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4189


Regional information