Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Mikkelin Hanhikankaan pohjavesialueen geologiset rakennetutkimukset jatkuvat (Etelä-Savon ELY-keskus)

Maastotutkimukset Mikkelin Hanhikankaan pohjavesialueen geologisen rakenteen selvittämiseksi jatkuvat toukokuun puolivälistä alkaen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kaupungin, Mikkelin Vesilaitoksen, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kesken. Hankkeen tavoitteena on saada riittävä tietopohja vesihuollon turvaamisen, vesienhoitosuunnittelun ja maankäytön suunnittelun sekä toteuttamisen edellyttämille toimenpiteille Hanhikankaan pohjavesialueella. Tavoitteen saavuttamiseksi on pohjavesialueen geologinen rakenne tunnettava riittävän yksityiskohtaisesti.

Hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2014. Maastotutkimukset aloitettiin lokakuussa 2014 ja niitä jatketaan tänä vuonna kevään ja kesän aikana. Hanke valmistuu vuoden 2015 lopussa.

Loppuvuodesta 2014 ja talvella 2015 on kolmihenkinen ryhmä tehnyt maastossa painovoimamittauksia. Kevään tai kesän aikana tehdään maatutkaluotauksia alueen tiestöä ja ajopolkuja pitkin. Tutkimuksista ei aiheudu maastovaurioita. Lisäksi toukokuussa alueella mitataan asennettujen pohjavesi­putkien sijainti- ja korkeustietoa. Kesä-elokuussa mitataan lampien ja pohjaveden pinnan korkeudet.

Toukokuun loppupuolella alueella tehdään maaperäkairauksia ja asennetaan pohjaveden havaintoputkia keskiraskaalla tela-alustaisella kairausyksiköllä. Maaperäkairauksille pyydetään maanomistajilta tutkimuslupa. Työkoneiden siirroissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueen tiestöä.

Keskeiset pohjavesialueiden rakennetutkimuksilla tuotettavat tiedot ovat kalliopinnan korkokuva, pohjaveden pinnan taso ja virtaussuunnat, pohjavedellä kyllästyneen maapeitteen paksuus, pohjavesiolosuhteiden kannalta merkittävien maaperäkerrosten sijainti sekä tutkimustietojen määrästä ja laadusta riippuen myös maaperän rakenteen ja aineksen vaihtelu. Hanhikankaan pohjavesialueelle laaditaan lisäksi pohjaveden virtausmalli.

Lisätietoja:

Etelä-Savon ELY-keskus:
Ympäristöinsinööri Esa Rouvinen, p. 0295 024 228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
Geologi Anne Petäjä-Ronkainen p. 029 502 4221, anne.petaja-ronkainen(at)ely-keskus.fi

Mikkelin Vesiliikelaitos:
Johtaja Reijo Turkki, p. 044 794 2601, reijo.turkki(at)mikkeli.fi

Geologian tutkimuskeskus:
Geologi Tapio Väänänen, p. 029 503 3311, tapio.vaananen(at)gtk.fi

 

 


Regional information