Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Vad är viktigt vid utvecklingen av regionerna? Delta i idékläckningen!

Nu dras det upp linjer för den framtida utvecklingen av regionerna. Det sker på ett öppet och delaktiggörande sätt. Också du är välkommen att ge din egen syn på saken. Arbets- och näringsministeriet utarbetar tillsammans med ministerierna, landskapsförbunden och andra centrala aktörer prioriteringar för utvecklingen av regionerna. Statsrådet godkänner prioriteringarna i utvecklingen av regionerna för regeringsperioden före utgången av 2015.

Du har möjlighet att förbereda dig på en webbtankesmedja som öppnas på tisdag och är öppen för alla genom att följa en tillställning, som ANM arrangerar tisdagen den 24 mars 2015 kl.13–16, antingen direkt eller senare som en inspelning. Vid tillställningen diskuteras de utmaningar och möjligheter som är förenade med utvecklingen av regionerna. Vid tillställningen öppnas en dialog kring prioriteringarna i den riksomfattande utvecklingen av regionerna. Därefter har du möjlighet att anonymt delta i idékläckningen i webbtankesmedjan. Besvara enkäten senast den 30 april 2015.

Läs mera:


Regional information