Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

METSO-ohjelman verkkosivut uudistuivat (Pirkanmaan ELY-keskus)

Uudistunut metsonpolku.fi palvelee metsänomistajia ja metsäammattilaisia metsien suojelussa

METSO-metsiensuojeluohjelman uudistuneet verkkosivut tarjoavat ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa metsien suojelusta metsänomistajille, metsäammattilaisille ja metsien ystäville. Metsien suojelun tietolähteeseen voi perehtyä tutussa osoitteessa www.metsonpolku.fi.

Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO-ohjelma tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä joko pysyvästi tai määräaikaisesti korvausta vastaan.

Sivut sisältävät tietoa aina tieteellisiä julkaisuista suojelun käytännön toteutukseen. Metsänomistaja voi perehtyä, minkälainen metsä kelpaa suojeluun ja paljonko korvausta on mahdollista saada. Sivuilta löytyvät myös suojeluhakemukset sekä ELY-keskusten ja metsäkeskusten METSO-vastaavien yhteystiedot.

Metsonpolku.fi-sivuista vastaavat ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskuksen, Suomen metsäkeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.


Regional information