Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Största delen av skyddsmålen i METSO-programmet har uppnåtts

METSO-programmet hade som mål att inrätta 96 000 hektar nya skyddsområden före 2025 . I slutet av 2021 hade 88 procent av skyddsmålet uppnåtts.

När det gäller miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt uppnåddes 68 procent av målet. För att uppnå målet krävs dock en klar höjning av finansieringsnivån. Skogsägarna har ett stort intresse för frivilligt skydd, och en tilläggsfinansiering skulle således effektivt främja skogsskyddet.

METSO-programmet fortsätter det frivilliga skogsskyddet

Principbeslutet om Helmi-programmet, som främjar restaurering och vård av livsmiljöer, godkändes i maj 2021. I beslutet ingår en fortsättning av METSO-programmet efter den nuvarande programperioden 2026–2030. En bredbasig arbetsgrupp kommer att fastställa målen för den nya programperioden för METSO-programmet.

Läs mer från Miljöminsteriets pressmeddelande