Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

METSO-handlingsplanen har åter genomförts med framgång

METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, har än en gång gått starkt framåt. År 2013 skyddades privat mark motsvarande en rekordstor areal på 7 612 hektar. Det föregående rekordet var från 2012, då den areal som skyddades av METSO ökade med 7 504 hektar. METSO-handlingsplanen, som grundar sig på frivillighet, erbjuder markägarna möjlighet att skydda skog med de metoder som anges i naturvårdslagen, antingen permanent eller på en bestämd tid om 20 år.

Utöver de områden som ingår i METSO-handlingsplanen skyddades i fjol områden med en areal på sammanlagt 12 074 hektar inom ramen för andra skyddsprogram och planer. Största delen av dessa är Natura 2000-områden. Jämfört med de föregående åren var arealen stor, vilket berodde på att ett stort Natura 2000-område på 7 737 hektar, myrarna i Kemihaara, skyddades.

Läs mera:


Regional information