Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Metsänhoitoyhdistykset avuksi kartoittamaan suojeltavia metsäkohteita (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus ja alueen metsänhoitoyhdistykset allekirjoittivat vuoden 2020 loppuun asti kattavan sopimuksen, jonka myötä metsänhoitoyhdistykset alkavat välittää maanomistajilta vapaaehtoiseen metsiensuojeluohjelmaan (METSO) soveltuvia kohteita. Yhteistyön toivotaan edistävän metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä maakunnassa.  

Keski-Suomessa on suojeltu tähän mennessä METSO-ohjelman avulla noin 6 000 hehtaaria metsämaata. Eniten on suojeltu kasvi- ja eläinlajiston monimuotoisuudelle merkittäviä runsaslahopuisia kangasmetsiä, mutta myös suot ja pienvesien lähimetsät ovat varsin tyypillisiä kohteita.

– Kaikille yhteistä on luonnontilaisuus tai ainakin alueen tulee olla luonnontilaisen kaltainen. Monet maanomistajat eivät ehkä ole ajatelleetkaan, että jokin heidän omistamansa taloudellisessa mielessä tuottamaton metsä saattaisi hyvinkin soveltua suojelualueeksi, yksikön päällikkö Risto Kujala Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.  

Metsänhoitoyhdistykset välittäjiksi – hyötyjiä ovat kaikki

Yhdistysten toimihenkilöillä on vankka paikallistuntemus ja he ovat paljon tekemisissä alueidensa maanomistajien kanssa. Nämä seikat yhdistettynä harjaantuneeseen silmään arvioida metsätyyppejä ovat osaltaan edistämässä sitä, että METSO-suojeluun soveltuvia kohteita löytyisi.

–  Ei meillä ELY-keskuksessa riitä väki kiertämään kohteita, eikä potentiaalisten suojelualueiden kartoittaminen ja ehdottaminen maanomistajille ole metsänhoitoyhdistyksienkään päätehtävä, mutta muiden tehtäviensä ohella he voivat tätä työtä tehdä, Kujala tähdentää.

Samalla metsänomistajat saavat METSO-ohjelmasta suoraan luotettavaa tietoa. Vuoden 2019 määrärahoja ei ole vielä myönnetty, mutta viime vuonna METSO-ohjelmaan käytettiin Keski-Suomessa vajaat 3 miljoonaa euroa. Oletettavaa on, että suojelualueiden lunastaminen ei jää nytkään maakunnassa kiinni rahasta.

Maanomistaja voi suojella alueen joko myymällä, vaihtamalla tai omistusoikeutta menettämättä

Sopimus myytävästä suojelualueesta tehdään ELY-keskuksen ja maanomistajan kesken. Puusto ratkaisee suurimmalta osin korvattavan summan. Hehtaarihinnat ovat olleet yleensä 1 000 – 10 000 €. Harkinnanvaraisesti otetaan huomion se, millaiset kulut metsänhoidosta aiheutuisivat ilman suojelua. Laskennallisesti lopullinen korvaushinta jää keskimäärin 15-30 prosenttia puuston bruttoarvoa alemmaksi. Maksettava korvaus on maanomistajalle verovapaata tuloa.

– Myymisen vaihtoehtona joissakin tapauksissa on mahdollista saada valtionmaista tilalle samanarvoinen palsta. Myös määräaikainen tai pysyvä rauhoitus omistusoikeutta luovuttamattakin on mahdollinen. Etenkin lajisuojelussa määräaikainen suojelu voi tulla kyseeseen. Ero kauppaan nähden on siinä, että maanomistajalla säilyy metsästysoikeus ja oikeus vuokrata metsästysoikeus eteenpäin sekä tulenteko-oikeus. Pääsääntöisesti polttopuuta ei saa ottaa, mutta tietyissä tapauksissa sekin voi olla sallittua, Kujala mainitsee.

Maanomistaja saa tietoa METSO-ohjelmasta joko metsänhoitoyhdistyksiltä tai ottamalla suoraan yhteyttä ELY-keskukseen. Kattava tietoisku aiheesta löytyy osoitteesta www.metsonpolku.fi.


Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Risto Kujala
p. 0295 024 765 tai risto.kujala(at)ely-keskus.fi

Ympäristö ja luonnonvarat / Keski-Suomen ELY-keskus


Regional information