Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Två händer, varav i den ena lingon och i den andra blåbär.

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp får sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2021 får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.

Ansökan om lagringsstöd ska lämnas in senast 30.7.2021 till Lapplands NTM-central. Råd om stödvillkoren ges av Lapplands NTM-central och övervakningen av stödet utförs av den lokala NTM-centralen.

Stöd kan betalas till en näringsidkare vars lager uppfyller vissa tekniska krav och är beläget i stödregion C, dvs. området för nordligt stöd. I lagret ska 30.6.2021 förvaras skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats inom området för nordligt stöd före år 2021. För att få stöd krävs dessutom att sökanden är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga. Sökanden ska också t.ex. med hjälp av kvitton, bokföring och plockarförteckningar påvisa att de uppgivna lagermängderna stämmer och har plockats inom området för nordligt stöd.

Läs mer:

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas, 7.6.2021 (ruokavirasto.fi)