Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Merkittäviä muutoksia tulossa nuoren viljelijän aloitustukeen (Etelä-Savon ELY-keskus)

Nuorten alle 40-vuotiaiden viljelijöiden aloitustukeen on tulossa pari tärkeää muutosta EU:n uuden ohjelmakauden 2014-2020 käynnistyttyä vuonna 2015 täydellä teholla. Muutoksia on tulossa aloitustuen hakemisajankohtaan ja tilojen yrittäjätulon määrän rajoihin. 

Yksi muutos on se, että aloitustukea on haettava jo ennen tilakaupan allekirjoittamista. Tästä seuraa, että nyt tiedossa oleviin tilakauppoihin liittyen tulisi aloitustuki hakea mahdollisimman pian jo tämän vuoden aikana. Kun aloitustukihakemus on jätetty ELY-keskukseen, voi tilakaupan tehdä tuen saantia vaarantamatta, vaikka rahoituspäätöstä ei ELY-keskukselta vielä olisi saatu, mikäli tuen saantiedellytykset muutoin täyttyvät.

Toinen muutos koskee aloittavien viljelijöiden tilan kannattavuutta.  Tuen kohteena olevalta maatilalta tai sen osalta tulee saada maatalouden liiketoimintasuunnitelman mukaan vähintään 12 000 euron ja enintään 400 000 euron yrittäjätulo. Tämä tarkoittaa, että pienillä tai laajaperäisessä tuotannossa olevilla tiloilla ja toisaalta kovin suurilla tiloilla ei ole mahdollista saada aloitustukea uudella ohjelmakaudella. Muilta osin nuorten viljelijöiden aloittamistuen myöntöperusteet säilyvät pääosin ennallaan.  

Aloitustukihakemukset kannattaa lähettää mahdollisimman pian

Aloitustukeen tulevista muutoksista johtuen ELY-keskus kehottaa kaikkia niitä sukupolven vaihdosta harkitsevia viljelijöitä, jolla on tarkoitus tehdä tilakauppa tänä vuonna tai ensi vuoden alussa, jättämään aloitustukihakemuksen mahdollisimman pian tänä vuonna.  Tämänhetkisen tiedon mukaan aloitustukea voidaan hakea 28.11.2014 asti.  Päätökset näihin siirtymäajan hakemuksiin tehdään ELY-keskuksessa 31.12.2014 mennessä. Tuen hakemista ei kannata jättää viime tippaan, jotta tukiperusteiden selvittämiselle ja päätöksenteolle jää tarpeeksi aikaa. Uuden ohjelmakauden käynnistymisestä vuoden 2015 alussa ja hakumahdollisuuksien alkamisesta ei ole tarkempaa tietoa.

Myös muita maatalouden investointitukia voidaan hakea edelleen siirtymävuonna 2014, sillä maatalouden rahoitustukia myönnetään kansallisen rahoituksen pohjalta pääasiassa vanhoilla säännöillä. Tulevat hakuajat ovat 14.4.2014 – 15.8.2014 ja 1.9.2014 – 17.10.2014. Päätökset tehdään myös syksyn hakukierroksesta tämän vuoden aikana.

Lisätietoja:     

Rahoitusasiantuntija Hannu Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4054, hannu.k.korhonen(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi


Regional information