Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet

I insjöarna har däremot ytblomningar av blågrönalger minskat. I insjöar kan det på sensommaren förekomma även bruna, gulaktiga eller roströda bälten, som uppstår i samband med massförekomster av sporer från rostsvampar. Bälten av rostsvampar har i sommar observerats bland annat i sydöstra Finland och Södra Savolax.

Läs mera:


Regional information