Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

I havsområden förekommer blågrönalger endast på en observationsplats, några blågrönalgobservationer i insjöarna

Finlands miljöcentral SYKE har den här veckan inlett sin information om blågrönalger för sommaren 2021. I Finlands havsområden har små algmängder observerats endast vid en av observationsplatserna i östra Finska viken. I insjöarna har blågrönalger tills vidare endast observerats på tre ställen. Gulaktigt pollen som är förvillande likt blågrönalger kan förekomma i strandvattnet. SYKE rapporterar veckovis om den allmänna nationella algsituationen fram till slutet av augusti. NTM-centralerna publicerar regionala uppgifter om blåalger. Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna.

I Finlands havsområden har blågrönalger observerats endast vid en av observationsplatserna i östra Finska viken

I Finlands havsområden råder ett för försommaren sedvanligt läge, vilket betyder att rikliga och vidsträckta blomningar av blågrönalger inte har observerats. Små algmängder har observerats endast vid en av observationsplatserna vid östra Finska vikens kust. Inga blågrönalger har observerats i satellitdata från öppna havsområden.

Endast några blågrönalgobservationer i insjöarna

Blågrönalger har i stort sett inte observerats i insjöar, vilket är typiskt för försommaren. Små algmängder har observerats endast på tre av den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser. Rikliga eller ytterst rikliga ytblomningar av blågrönalger har inte observerats i insjöarna. På försommaren kan barrträdspollen bilda gulaktiga flytande bälten på stränderna

Läs mer