Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Merenhoidon toimenpideohjelma valmisteilla - kerro mielipiteesi 31.3. mennessä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Merenhoitosuunnitelma koostuu kolmesta osasta:
- Meren tilan alustava arviointi sekä ympäristötavoitteiden ja indikaattorien asettaminen; valmistui vuonna 2012
- Seurantaohjelma; valmistui vuonna 2014.
- Toimenpideohjelma; meneillään juuri nyt.

Toimenpideohjelmassa on arvioitu kuinka hyvin tällä hetkellä käytössä olevat ja jo suunnitellut toimenpiteet riittävät meren tilan parantamiseksi. Tämän arvioinnin perusteella on sitten esitetty uusia toimenpiteitä, joilla voidaan täydentää jo käytössä olevia toimenpiteitä siten, että meren hyvä tila olisi saavutettavissa lähitulevaisuudessa.

Merenhoidon kuulemisessa toivotaan näkemyksiä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman riittävyydestä ja laadusta.

Kaikki ELY-keskukset kuuluttavat asiasta. Kuulemisaineisto on kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Asiakirjat ovat nähtävillä myös kaikissa toimialueemme kunnissa. 

Ehdotuksesta merenhoidon toimenpideohjelmaksi voi antaa palautetta sähköisellä palautelomakkeella, joka löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Palautetta voi antaa myös joko sähköisesti tai kirjallisesti toimittamalla sen suoraan palautteen kokoavaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen 31.3.2015 mennessä.

Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi
Postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku


Regional information