Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Meren toimenpideohjelmat valmisteilla, kerro mielipiteesi 31.3. mennessä  (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Merenhoitosuunnitelma koostuu kolmesta osasta:

  • Meren tilan alustava arviointi sekä ympäristötavoitteiden ja indikaattorien asettaminen; valmistui vuonna 2012
  • Seurantaohjelma; valmistui vuonna 2014.
  • Toimenpideohjelma; meneillään juuri nyt.

Toimenpideohjelmassa on arvioitu kuinka hyvin tällä hetkellä käytössä olevat ja jo suunnitellut toimenpiteet riittävät meren tilan parantamiseksi. Tämän arvioinnin perusteella on sitten esitetty uusia toimenpiteitä, joilla voidaan täydentää jo käytössä olevia toimenpiteitä siten, että meren hyvä tila olisi saavutettavissa lähitulevaisuudessa.

Merenhoidon kuulemisessa toivotaan näkemyksiä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman riittävyydestä ja laadusta.

Kaikki ELY-keskukset kuuluttavat asiasta. Kuulemisaineisto on kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Asiakirjat ovat nähtävillä myös kaikissa toimialueemme kunnissa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.  

Ehdotuksesta merenhoidon toimenpideohjelmaksi voi antaa palautetta sähköisellä palautelomakkeella, joka löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Palautetta voi antaa myös joko sähköisesti tai kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen ELY-keskukseen 31.3.2015 mennessä.  

  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi
  • Postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) pyytävät näkemyksiä myös vesienhoidosta ja tulvariskienhallinnasta. Vesienhoitoa ja tulvariskien hallintaa suunnitellaan vuosiksi 2016–2021 ja jokaisella on vielä tilaisuus vaikuttaa suunnitelmiin 1.10.2014–31.3.2015 kuulemisen aikana.  Kuulemisaineisto löytyy edellä mainitusta osoitteesta.


Regional information