Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Meren tilan seuranta kehittyy – kerro mielipiteesi 23.5. mennessä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Suomessa on meneillään merenhoidon suunnittelun kolmivaiheinen prosessi:

  • Meren tilan alustava arviointi sekä ympäristötavoitteiden ja indikaattorien asettaminen; valmistui vuonna 2012
  • Seurantaohjelman tekeminen; meneillään juuri nyt!
    Seurantaohjelmasta järjestetään julkinen kuuleminen 7.4. – 23.5.2014.
  • Toimenpideohjelman tekeminen, valmistuu vuonna 2015.

Seurantaohjelman mukaisesti tuotetulla tiedolla tulee voida arvioida meriympäristön vallitsevaa tilaa verrattuna tavoitteena olevaan hyvään tilaan sekä edistymistä hyvän tilan saavuttamisessa. Tieto luo perustan meren tilaa parantavien toimenpiteiden suunnittelulle sekä toimenpiteiden vaikutusten seuraamiselle.

Kuulemisessa toivotaan näkemyksiä merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman riittävyydestä ja laadusta. Erityisen tervetulleita ovat huomiot mahdollisilta muilta, tässä ohjelmassa mainitsemattomilta meritietoa tuottavilta ja käyttäviltä tahoilta, kuten yliopistoilta ja merialan yrityksiltä.

Kaikki ELY-keskukset kuuluttavat asiasta. Kuulemisaineisto on kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ym.fi/lausuntopyynnot.  Etelä-Savon kuulutus on nähtävillä Etelä-Savon ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/etela-savo.

Kuulemispalaute toimitetaan 23.5.2014 mennessä ensisijaisesti sähköisesti tai vaihtoehtoisesti postitse Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postiosoitteella Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 236, 20101 Turku. Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi merenhoidon suunnittelua Suomessa.


Regional information