Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Uppföljningen av havets tillstånd utvecklas – berätta din åsikt senast 23.5 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I Finland pågår som bäst planeringsrundan gällande havsvården. Planeringsprocessen omfattar tre steg:

  • en preliminär bedömning av havets tillstånd samt upprättande av miljömål och indikatorer, blev färdig år 2012
  • utarbetande av ett uppföljningsprogram; om detta arrangeras samråd 7.4. – 23.5.2014!
  • utarbetande av ett åtgärdsprogram, skall komma till år 2015

Uppföljningsprogrammets främsta mål är att producera information med vilken man kan utvärdera havsmiljöns rådande tillstånd i förhållande till ett gott tillstånd, samt vilka framsteg som skett på vägen mot ett gott tillstånd. Informationen om havets tillstånd utgör också en grund för planeringen av åtgärder för att förbättra havets tillstånd samt uppföljningen av effekten av åtgärderna.

Alla som vill har en möjlighet att uttrycka sin åsikt om hur havsvården ska främjas. Vid samrådet önskar man höra allmänhetens åsikter om uppföljningsprogrammets tillräcklighet och kvalitet.  Särskilt välkomna är iakttagelser av andra instanser som inte omnämns i det här programmet, vilka tillhandahåller och tillämpar havsinformation, som universitet och företag på det marina området.

NTM-centralena kungör om uppföljningsprogrammet. Kungörelsen och samrådshandlingen kan läsas på adressen www.ym.fi/remiss. Under den tid då samrådet pågår finns handlingarna till påseende även i kommunerna inom NTM-centralen i Södra Österbotten verksamhetsområde som omfattar Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Kommentarer skickas senast den 23 maj 2014 i första hand per e-post eller alternativt per post till registraturen av NTM-centralen i Södra Österbotten: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi / NTM-centralen i Södra Österbotten, Ansvarsområdet för miljö och naturresurser, PB 262, 65101 Vasa, besöksadress: Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa.

Kungörelse (pdf, 27 kb)

Lämna synpunkter på övervakningen av Östersjöns tillstånd (ym.fi)

Samråd om planeringen av havsvården (ymparisto.fi)

 


Regional information