Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Lite blågrönalger i havet, i sjöarna har algblomningarna ökat

I havsområdena har man observerat små mängder blågrönalger. De flesta observationerna har gjorts i östra Finska viken och inre Bottenviken. Ställvis i östra Finska viken har man observerat rikliga blomningar av blågrönalger. I sjöarna har blomningarna av blågrönalger ökat och alger har observerats mera än vad som är typiskt för den här tiden av året.

Läs mera:

Riksomfattande algöversikt 27.6.2013:

Regionala algöversikter:

Södra Österbotten: Algobservationerna har ökat

På finska:


Regional information