Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Observationerna av blågrönalger i haven är fortfarande få, i sjöarna har blomningarna av blågrönalger ökat något

Observationerna av blomningar av blågrönalger har fortfarande varit under genomsnittet. Några observationer har gjorts vid Skärgårdshavets, östra Finska vikens och Bottenvikens officiella observationsplatser. I sjöarna har observationerna av blågrönalger ökat och observationernas antal motsvarar för tillfället långtidsgenomsnittet.

Läs mera:

Riksomfattande algöversikt 1.8.2013:

Regionala algöversikter:

På finska:


Regional information