Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Effektivare och planmässigare bullerbekämpning

Om åtgärderna i Trafikverkets färska bullerbekämpningsplan genomförs, kommer allt färre personer i framtiden att utsättas för trafikbuller som överstiger riktvärdena. 

Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2013–2018 gäller de livligast trafikerade landsvägarna och järnvägarna i Finland. Planen innehåller åtgärderna som krävs för de mest brådskande bullerbekämpningsobjekten samt en långsiktsstrategi för att minska bullerolägenheterna.

Läs mera:

 


Regional information