Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning framskrider 

I Trafikverkets utkast till handlingsplan för bullerbekämpning  grankas de livligast trafikerade landsvägarna och järnvägarna i Finland. Målet är att kartlägga bullerbekäpningsobjekt och föreslå åtgärdsplaner för objekten. Som bakgrundsmaterial använder man utredningarna beträffande landsvägar och järnvägar som färdigställdes 2012 enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller.

Som bullerbekämpningsprojekt har valts 58 områden längs landsvägarna och järnvägarna. Det föreslås att bekämpningsåtgärderna i handlingsplanen vidtas under de kommande 5 åren före 2018.

Det är möjligt att uttrycka sin åsikt om planutkastet på möten för allmänheten eller via projektets blogg Melu kuuluu kaikille.

Läs mera:


Regional information