Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Turismen fortsätter att växa trots kriserna i världen

Turismen är en av de få branscher som har fortsatt växa trots det allmänna ekonomiska läget. Under 2013 registrerades i Finland över 20 miljoner övernattningar. Det registrerades 5,9 miljoner internationella övernattningar, ökningen var cirka en procent från år 2012. Ökningen kom huvuddels från Asien och Japan. Även prognoserna för i år talar för tillväxt.

Uppgifterna framgår av branschrapporten för turism, som arbets- och näringsministeriets Branschtjänst publicerade den 10 december 2014. Rapporten har sammanställts av Susanna Jänkälä från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.

År 2013 kom nästan 600 000 övernattningar från länderna i Asien, vilket är ungefär en tiondel av alla utlänningars övernattningar. Japans ökning med 16 procent lyfte landet till det sjätte viktigaste avreselandet. Även antalet kinesiska turister till Finland har ökat i topptakt i jämförelse med hela Europa. Framöver förväntas tillväxt speciellt från den asiatiska marknaden och Europa.

Basefterfrågan på turism finns dock fortfarande i Finland. Av de registrerade övernattningarna under året kom 71 procent från Finland. På lång sikt finns det dock tillväxtmöjligheter endast på den internationella marknaden. Utländska turister använder också mer pengar än finländska turister.  De inkomster från turism från utlandet som kan jämställas med export uppgick till 4,3 miljarder euro. Inkomsterna från turism har ökat jämnt och förväntas fortsätta att öka.

Läs mera:


Regional information