Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ökande arbetslöshetssiffror i november

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av november sammanlagt 295 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 39 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 300. 

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 100 fler än i november i fjol, dvs. sammanlagt 36 000. I januari–november avslutades i genomsnitt 74,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Meddelande från arbets- och näringsministeriet 20.12.2013:

Alla sysselsättningsöversikter:


Regional information