Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

För bärplockare öppnades en infopunkt

Arbets- och näringsministeriet utsåg Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå till ansvarig för allmän rådgivning, kundvägledning och kundkommunikation för utländska bärplockare, i samarbete med olika myndigheter.

För rådgivningen inrättades en separat e-post som betjänar kunder förutom på de båda inhemska språken också på engelska. De frågor som skickas till e-posten besvaras av en för uppdraget utsedd sakkunnig i arbets- och näringsförvaltning.

Rådgivningsservicen är uttryckligen avsedd för plockare. Rådgivningen och kundkommunikationen riktar sig även till företagare. Ett syfte med rådgivningen är att förebygga problem.

Frågor som anknyter till bärplockning kan skickas till adressen:

  • marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi


Läs mera:

 

 


Regional information