Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Marja-Liisa Pitkänen: Luonnon monimuotoisuus on yhteinen asiamme (Pirkanmaa)

Suomen luonnon tilan heikentymistä ei ole saatu vielä pysäytettyä. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa.

Samanaikaisesti olemme Pirkanmaalla tekemässä ensimmäistä maakunnallista luonnon monimuotoisuusohjelmaa (Pirkanmaan LUMO) yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa.  

Me Pirkanmaan ELY-keskuksessa edistämme luonnon monimuotoisuutta myös konkreettisilla toimilla:

  • Perustamme yksityisiä luonnonsuojelualueita metsä- ja suoalueille vapaaehtoisuuden pohjalta.
  • Helmi-elinympäristöohjelman kautta pystymme toteuttamaan aiempaa laajemmin heikentyneiden luontokohteiden hoito- ja kunnostustöitä.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee Pirkanmaallakin kovaa vauhtia. Tarvitsemme luontokadon pysäyttämiseksi kaikkien apua.

Maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää huomioida uhanalaiset lajit ja luontotyypit. Arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen tulisi aina selvittää ja jättää nämä kohteet toimenpiteiden ja haitallisten vaikutusten ulkopuolelle.

Ajoittamalla melua aiheuttavat toimet lintujen pesimäajan ulkopuolelle turvataan pesintöjen onnistumista. Lintujen tunnettujen pesäpaikkojen lähistöllä olisi hyvä välttää myös liikkumista pesimäaikana; erityisen herkkiä lajeja ovat mm. kaakkuri ja petolinnut.

Riittävien suojavyöhykkeiden jättäminen vesistöjen ja pienvesien varsille estäisi haitallisia vaikutuksia veden laadussa ja eliöstössä.  Metsissä voi säästää lahopuita ja monimuotoisuutta ylläpitäviä lehtipuita kuten haapaa ja raitaa sekä tehdä tekopökkelöitä.

Myös pienillä teoilla on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Omaan pihaan voi istuttaa suomalaisia puulajeja, asettaa hyönteishotelleja ja linnunpönttöjä tai vaikkapa ylläpitää kukkaniittyjä. Myös vieraslajien torjunta edistää luonnon monimuotoisuutta.

Luonto tarjoaa meille kaikille virkistystä ja hyvinvointia. Pidetään yhdessä huolta luontomme monimuotoisuudesta!

Marja-Liisa Pitkänen
yksikön päällikkö, luontoyksikkö
​​​​​​​Pirkanmaan ELY-keskus