Navigeringsmeny

Regional information

En grundlig renovering av bron över ån Ohkolanjoki i Mäntsälä inleds på Helsingforsvägen (landsväg nr 140), vilket medför ändringar i trafikarrangemangen

I Mäntsälä orsakar en grundlig renovering av bron över ån Ohkolanjoki ändringar i trafikarrangemangen. Arbetet inleds i juni-juli 2020 och slutförs före utgången av oktober 2020.

Arbetet inleds i månadsskiftet juni-juli med förberedande arbeten.

Under den tid som arbetet pågår är ett körfält med trafikljusstyrning i användning och hastighetsbegränsningen sänks.

Reparationsarbetet omfattar en grundlig renovering av bron över ån Ohkolanjoki.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är SWECO PM Oy och entreprenör är Destia Ab, som ansvarar för genomförandet av arbetet.

Länk till broplatsen.

Bron över ån Ohkolanjoki.

Bild. Bron över ån Ohkolanjoki.

Mer information:

Arbetsplatschef Jussi Tiainen, Destia Ab, tfn 040 661 5903

Tillsynskonsulter Salla Anttonen, tfn 040 190 6892, och Jarmo Paunonen, tfn 050 340 1788, SWECO PM Oy.

Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 040 041 5109.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)