Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi)

Ruokaviraston maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön myöntämien tukien maksatukset ajalle 15.–22.10.2021. Katkon aikana Ruokavirastossa ei käsitellä maksuaineistoja. Käytännössä maksuhakemusten on oltava käsiteltyinä ELY-keskuksessa viikolla 40, jotta tuet ehtivät maksuun ennen katkoa.

Asiakkaat voivat jättää maksuhakemuksia vireille katkon aikana ja niitä käsitellään ELY-keskuksessa, mutta maksuun tuet lähtevät vasta katkon päätyttyä.

Maksukatko ei aiheuta asiakkaille toimenpiteitä ja maksatukset käynnistyvät normaalisti katkon jälkeen, mikäli Ruokavirasto ei ilmoita maksukatkon jatkamisesta.

Maksukatko koskee myös maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisia tukia.

Lisätietoja sähköpostilla hankemaksut.lappi(at)ely-keskus.fi tai asiantuntijoilta: