Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Maitoautot raportoivat poikkeavista tieolosuhteista (Pirkanmaa)

Maitotie-pilotti on hyvä esimerkki elinkeinoelämän toimijoiden kanssa tehtävästä, tienpitoa ja tienkäyttäjiä palvelevasta yhteistyöstä. Kokeilu laajenee nyt vuoden alusta Pirkanmaalle.


Kuva: Valio

Maitotie-pilotilla testataan poikkeavien keli- ja tieolosuhteiden reaaliaikaista raportointia ja teiden kunnossapidon tehostamismahdollisuuksia. Valion maitoautoilla tehtävä kokeilu laajenee alkuvuodesta Pohjois-Savosta Pirkanmaalle, Sastamalan ja Parkanon hoitourakoiden alueelle. Kokeilussa ovat mukana Pirkanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset, Liikennevirasto, Tieto Oy, Valio ja Destia.

Maitoautot soveltuvat olosuhdetiedon raportointiin hyvin, sillä maitoa kerätään kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä lähes koko maan laajuisesti. Maidonkeruureitit kulkevat enimmäkseen vähäliikenteisillä teillä, joilta ei ole saatavilla tiesääasemien ajantasaista olosuhdetietoa. Itse maidon keräily on tarkkaan ajoitettua ja optimoitua toimintaa. Maidonkeruuautojen ohjausjärjestelmä tarjoaa valmiin alustan raportointiominaisuuksien räätälöintiin.

Pilotin ensimmäisestä vaiheesta, vuoden 2016 alusta alkaen toimintamallia on testattu kolmella Valion maitoautolla Pohjois-Savossa. Koulutetut ammattikuljettajat raportoivat tien poikkeavista olosuhteista reaaliaikaisesti. Poikkeamatieto toimitetaan ohjaus- ja raportointijärjestelmän kautta tieliikennekeskukseen, hoitourakan aluevastaaville ja urakoitsijoille mahdollisia kunnossapitotoimenpiteitä varten. Ilmoitus voidaan antaa esimerkiksi poikkeuksellisesta lumisuudesta, liukkaudesta, pahoista päällystevaurioista, kaatuneista puista, jäätyneistä rummuista ja tulvista sekä soratievaurioista. Nyt käynnistyneessä pilotin toisessa vaiheessa testausta laajennetaan ajoneuvokameroiden ja tiedonsiirron kehittämiseen.

Kokemukset Maitotie-pilotista ovat olleet hyviä. Poikkeusolosuhteiden raportointi tien päältä auttaa urakoitsijoita kohdentamaan tienhoitotoimet tehokkaammin ja tarjoaa tienpitäjälle ajantasaista tilannekuvaa teiden kunnosta.

Maitotie-pilotti pähkinänkuoressa

  • Toimintamalli ja välineet poikkeavien keli- ja tiestöolosuhteiden reaaliaikaiseen raportointiin ja kunnossapitotoimien tehokkaampaan kohdentamiseen.
  • Pilotissa mukana Pohjois-Savon ja Pirkanmaan ELY-keskukset, Liikennevirasto, Valio Oy, Tieto Oy ja Destia Oy.
  • Pilotin ensimmäinen vaihe vuonna 2016 Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella, kaksi hoidon urakka-aluetta, kolme maitoautoa.
  • Pilotin toinen vaihe laajenee Pirkanmaalle vuonna 2017, Parkanon ja Sastamalan urakka-alueet, kaksi maitoautoa. Pilotin jatkovaiheista päätetään tulosten perusteella.
  • Pirkanmaan seurantaryhmässä mukana Sastamalan urakan aluevastaava Antti Piirainen, Parkanon urakan aluevastaava Jyrki Kärk, tienpidon asiantuntija Tomi Alho ja liikenneasiantuntija Tommi Merta.

Regional information