Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Maatinki koolla Kiuruvedellä (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon maaseututoimijat kokoontuivat 23.3.2016 Kiuruveden kulttuuritalolle käsittelemään maaseutuohjelman käynnistymistä ja pohtimaan tulevaa. Toista kertaa järjestettävään Maatinki-päivään osallistui maaseudun kehittäjiä mm. ELY-keskuksesta, Leader-ryhmistä, kehitysyhtiöistä, oppilaitoksista, neuvontajärjestöistä, kylätoiminnasta ja kunnista.

Maaseutuohjelman strategiset mitat Pohjois-Savossa

Maaseutuohjelman hankehaku on käynnistynyt keväällä 2015. Päätöksenteko ELY-keskuksissa alkoi helmikuussa 2016. Suoraan Pohjois-Savon ELY-keskuksesta haetuista hankkeista myönteisen tukipäätöksen on saanut tähän mennessä 18 hanketta ja rahoitusta näihin on myönnetty yhteensä 6,98 miljoonaa euroa. Myönteisen yritystukipäätöksen on ehtinyt saada 7 hanketta ja rahoitusta niihin on myönnetty yhteensä 375 000 euroa.

Leader-ryhmien kautta rahoitus on myönnetty yhteensä 18 hankkeelle (0,9 miljoonaa euroa) ja 4 yritykselle 42 000 euroa. Leader-ryhmien hallitukset ovat puoltaneet yhteensä 36 hanketta ja 18 yritystukihanketta.

Hanketoiminnasta potkua perusmaatalouteen

Päivän teemoina olivat perusmaatalous ja maaseudun kestävä aluerakenne. Teemat ovat alueellisen kehittämissuunnitelman – Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020 – painopisteet 1 ja 6. Alkaneita perusmaatalouden hankkeita esittelemässä olivat Mika Repo (ProAgria Pohjois-Savo) ja Marko Jokinen (A-tuottajat).

Aamupäivällä kuultiin myös mielenkiintoinen puheenvuoro Unto Harmoiselta, maidontuottajalta, jonka uskoa tulevaisuuteen ei maatalouden heikko tilanne ole lannistanut. Oman tilan kehittämissuunnitelma on laadittu jopa 10 vuoden päähän. Harmoinen toi esille viljelijöiden tarpeita mm. tilatason talouden hallinnasta ja painotti, että nyt on aika kiinnittää huomio viljelijän hyvinvointiin. Hän toivoi enemmän hankkeita, jotka koskettavat suoraan viljelijätasoa. Ns. ylätason hankkeiden ongelma on Harmoisen mukaan se, että niissä tuotettu tieto ei jalkaudu kentälle vaan jää hyödyntämättä.

(Kuvassa Kiuruveden maidontuottaja Unto Harmoinen)

Maaseudulla tapahtuu: kestävä aluerakenne yhteistuumin

Iltapäivällä pureuduttiin maaseudun kestävä aluerakenne -teemaan. Leader-toiminnan ja hanke-esittelyjen alustuksella pohdittiin työpajoissa mm. kyläturvallisuutta, kylien palveluiden tuottamista ja sähköisiä palveluja. Aiheeseen johdattivat Sanna Kauvosaari kehittämisyhdistys Mansikka ry:stä, Merja Kaija Pohjois-Savon Kylät ry:stä sekä Minna Jaakkola kehitysyhtiö SavoGrow:sta. Jaakkolan luotsaama eMaaseutu-hanke on saanut rahoituksen Pohjois-Savon Liitolta. Pohjois-Savon kylät ry:n Kehittyvät kylät palveluja tuottamassa -hanke puolestaan on rahoitettu maaseuturahaston kautta. Yhteistyö hankkeiden välillä on rahoitustaustasta huolimatta sujuvaa. Molempien hankkeiden tavoitteena on uudistaa palvelujen tuottamista ja rohkaista maaseudun asukkaita uusien palvelumuotojen käyttöön.

 

Lisätietoja ELY-keskuksesta:
yksikön päällikkö Pekka Kärkkäinen, puh. 0295026587, pekka.karkkainen(at)ely-keskus.fi
maaseutuasiantuntija Eija Saarinen 0295 026 623, eija.e.saarinen(at)ely-keskus.fi
Leader-asiantuntija Tuulikki Vesterinen, 0295 026 639, tuulikki.vesterinen(at)ely-keskus.fi

(teksti ja kuvat Leena Koponen)

 

 


Regional information