Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Maatilojen tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin voi hakea valtiontakausta (Kainuu)

Maatalousyrittäjä voi hakea ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Valtiontakausta voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi luotolle, joka on myönnetty maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi. Valtiontakausta haetaan lomakkeella 493 viimeistään 30.6.2019. Lomake palautetaan ELY-keskukseen.

Valtiontakauksen ehtona on, että maatalouden tuotantotoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, mutta jotka toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi ovat tilapäisissä taloudellisissa ongelmissa.

Valtiontakauksen kohteena olevan luoton määrä saa olla enintään 62 500 euroa. Laina-aika on enintään viisi vuotta. Valtiontakaus saa olla enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan luoton määrästä eli enintään 50 000 euroa maatilaa kohden.

Lisätietoja ja liitteet:

Yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, p. 0295 023 539, eeva.heikkinen(at)ely-keskus.fi


Regional information