Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Maatilojen peltotukienvalvonnat alkavat Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

Maatalouden tukea saa Pohjois-Savossa noin 3400 tilaa. Valvonnassa tarkastetaan tilojen hakemuksella ilmoittamia pinta-aloja ja viljelytoimenpiteitä. Pohjois-Savossa valvotaan tänä kesänä noin 190 maatilaa, joiden valvonnat aloitetaan 18.6.2019. 

Peltoalavalvonnoissa tarkastetaan viljelijöiden päätukihaussa jätettyjen hakemusten tietoja. Valvonnassa tarkastetaan kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit sekä viljelytapa. Pinta-alojen mittauksessa käytetään ilmakuvia ja gnss-mittausjärjestelmää.  

Tarkastuksissa valvotaan myös maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseen kohdistuvia toimenpiteitä kuten vesistöihin rajoittuvien peltojen suojavyöhykkeitä ja ravinteiden käyttöä viljelyssä sekä ympäristökorvaukseen liittyviä asiakirjoja. Viljelijän pitää esittää valvojalle esimerkiksi viljelysuunnitelma ja viljelymuistiinpanot. Peltovalvonnat tehdään pääasiassa työpareittain ja tilakäynti saadaan tehtyä yleensä yhden päivän aikana. Valvonnasta pyritään ilmoittamaan viljelijöille etukäteen.  

Maataloustukien valvonnalla pyritään varmistamaan, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikein ja tasapuolisin perustein koko maassa. Tilat, jotka valvotaan, valitaan Ruokavirastossa satunnaisella otannalla tai riskianalyysin perustuen, joten mikä tahansa tila voi tulla valvotuksi.  

Lisätietoja: 

Pohjois-Savon ELY-keskus, valvontapäällikkö Pauli Lehtonen, p. 0295 026 593, pauli.lehtonen(at)ely-keskus.fi


Regional information