Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 auttaa maatilayrittäjiä (Kainuu)

Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 tarjoaa maatiloille edullisia asiantuntijapalveluita. Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta sekä matkakulut. Neuvoja hakee kustannuksiin tuen suoraan ELY-keskuksesta. Viljelijän maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus.

Tällä hetkellä neuvontaa on saanut 340 kainuulaista maatilaa, joka on 45 % vuonna 2018 tukea hakeneista tiloista. Tavoitteena on, että 70 % tiloista käyttää Neuvo 2020 -palveluja ohjelmakauden loppuun 2020 mennessä.

Neuvo maksatushakemuksia on käsitelty 850 kpl. Tämä tarkoittaa sitä, että osa tiloista käyttää Neuvo -palveluita aktiivisesti ja osa ei ole vielä niitä käyttänyt ollenkaan.

- Nyt olisi erittäin tärkeää saada myös palveluita käyttämättömät tilat tietoiseksi Neuvo 2020 -palveluista ja niitä myös käyttämään, muistuttaa Kainuun ELY-keskuksen yritysasiantuntija Eeva Heikkinen.

Neuvo 2020 järjestelmän varat tulevat EU-osarahoitteisena, osana Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Neuvontajärjestelmän tarkoitus on tarjota varmuutta maatalouden tukiehtojen, säädösten ja vaatimusten ymmärtämisessä sekä niiden noudattamisessa käytännössä. Lisäksi Neuvon tarkoitus on antaa apua tilan kehittämistoimenpiteiden, talouden ja sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun. Neuvontaa annetaan maatilan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden.

Tilojen kannattaa käyttää Neuvo 2020 –tukea, jos esimerkiksi:

  • tukiehtojen ymmärtämisessä on haasteita ja valvonta jännittää,
  • suunnitelmissa on sukupolvenvaihdos, investointi, yhtiöittäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja näihin tarvitsisi tehdä alustavia laskelmia ja on tarve neuvonnalle,
  • suunnitelmissa on tuotantosuunnan muutos,
  • velkaneuvonta tai apu verosuunnitteluun ei olisi pahitteeksi,
  • pitäisi laatia eläinten terveydenhuoltosuunnitelma, energiasuunnitelma ja ympäristösuunnitelma,
  • pitäisi laskea tuotannon kannattavuutta, tuotteiden katteita ja tuotantokustannuksia.

Maatilojen neuvontajärjestelmän Neuvo 2020 kautta jokaiselle maatilalle on varattu 7 000 euron tukikiintiö. Tukikiintiö voi mahdollisesti nousta 10 000 euroon maalis-huhtikuun aikana 2019. Tuen neuvonnan kustannuksiin hakee ELY-keskuksesta suoraan neuvoja. Tuki pitää käyttää ohjelmakauden 2014–2020 aikana.

Neuvo 2020 neuvojia on Ruokaviraston (ent. Maaseutuvirasto) neuvojarekisterissä (www.ruokavirasto.fi > ja hakukenttään Maatilojen neuvonta > Neuvojarekisteri). Neuvo 2020 neuvontaa antavat muun muassa ProAgriat ja terveydenhuoltoa tekevät eläinlääkärit.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus maaseutupalvelut -yksikkö Eeva Heikkinen, yritysasiantuntija p. 0295 023 539, eeva.heikkinen(at)ely-keskus.fi

 

Kuva: "Tutkailua". Lähde: Maaseutuverkosto


Regional information