Navigeringsmeny

Regional information

Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 auttaa maatilayrittäjiä (Kainuu)

Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 tarjoaa maatiloille edullisia asiantuntijapalveluita. Jokaiselle maatilalle on varattu 10 000 euron tukikiintiö. Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta sekä matkakulut. Neuvoja hakee kustannuksiin tuen suoraan ELY-keskuksesta. Viljelijän maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus. Kainuulaisista tiloista yli puolet on käyttänyt neuvontapalveluja.

Neuvontaa on saanut 371 kainuulaista maatilaa, joka on runsas 51 % vuonna 2019 tukea hakeneista tiloista. Tuen käytöllä alkaa olla jo kiire, sillä ohjelmakauden lähestyessä loppuaan myös Neuvo 2020 -järjestelmään varatut varat voivat loppua.

Neuvo maksatushakemuksia on käsitelty 1 233 kpl. Vuonna 2019 maksuhakemuksia käsiteltiin 333 kpl yhteensä 306 maatilalle. Tämä tarkoittaa sitä, että osa tiloista käyttää Neuvo-palveluita aktiivisesti ja osa ei ole vielä niitä käyttänyt ollenkaan.

Neuvo 2020 järjestelmän varat tulevat EU-osarahoitteisena, osana Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Neuvontajärjestelmän tarkoitus on tarjota varmuutta maatalouden tukiehtojen, säädösten ja vaatimusten ymmärtämisessä sekä niiden noudattamisessa käytännössä. Lisäksi Neuvon tarkoitus on antaa apua tilan kehittämistoimenpiteiden, talouden ja sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun. Neuvontaa annetaan maatilan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden.

Tilojen kannattaa käyttää Neuvo 2020 –tukea, jos esimerkiksi:

  • tukiehtojen ymmärtämisessä on haasteita ja valvonta jännittää,
  • suunnitelmissa on sukupolvenvaihdos, investointi, yhtiöittäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja näihin tarvitsisi tehdä alustavia laskelmia ja on tarve neuvonnalle,
  • suunnitelmissa on tuotantosuunnan muutos, luomu kiinnostaa,
  • velkaneuvonta tai apu verosuunnitteluun ei olisi pahitteeksi,
  • pitäisi laatia eläinten terveydenhuoltosuunnitelma, energiasuunnitelma ja ympäristösuunnitelma,
  • pitäisi laskea tuotannon kannattavuutta, tuotteiden katteita ja tuotantokustannuksia.

Maatilojen neuvontajärjestelmän Neuvo 2020 kautta jokaiselle maatilalle on varattu 10 000 euron tukikiintiö. Tuen neuvonnan kustannuksiin hakee ELY-keskuksesta suoraan neuvoja. Tuki pitää käyttää ohjelmakauden 2014 - 2020 aikana.

Lisätietoja Neuvo 2020 -neuvonnasta löydät Ruokaviraston nettisivuilta ja neuvojarekisteristä:

Neuvo 2020 -neuvontaa antavat muun muassa ProAgriat ja terveydenhuoltoa tekevät eläinlääkärit.

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus maaseutupalvelut -yksikkö, yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, p. 0295 023 539, eeva.heikkinen(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)